Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Brama VITAE jest dla ludzi, którzy mają pomysły, oczekują czegoś nowego, chcą zrobić coś dla siebie i innych. Wsród członków SSK Brama Vitae są osoby z doświadczeniem w pozyskiwaniu środków finansowych w tym również z Unii Europejskiej.

Zapisy w statucie pozwalają na szeroką działalność w wielu obszarach. Brama VITAE posiada osobowość prawną oraz możliwość prowadzenia działalności gospodarczej.

Głównym celem SSK Brama VITAE jest wspieranie i działanie na rzecz rozwoju Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Goleniowskiej „Ina”. To dzięki działaniom Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalnego Brama VITAE Goleniowski Dom Kultury uzyskał wsparcie finansowe na organizację IX Miedzynarodowych Spotkań Folklorystycznych NAD INĄ, XIV Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcej Twórczości Plastycznej pod patronatem Polskiego Komitetu do spraw UNESCO, czy Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego BRAMAT 2004.

Ponadto Stowarzyszenie współpracując z wieloma grupami nieformanymi, klubami i stowarzyszeniami, pozyskało środki finansowe z Fundacji Wspomagania Wsi i Fundacji im. Stefana Batorego na AUTOBUS KULTURALNY - LINIA BIS, który w najbliższych dniach odwiedzi, Świętą, Wierzchosław, Miłowo, Rurzycę, Żdżary, Danaowo.

Brama Vitae, to również organizacja wypoczynku letniego i takie projekty jak: Wakacyjna przygoda z Hip Hopem i Wiejski Teatr Objazdowy, wsparte przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie.

Stowarzyszenie jest otwarte na współpracę czego dowodem są projekty: Spotkania z Kulturą Ukraińską, Od pieluchy do Staruchy czy 5 urodziny Dziecięcego Chóru BRZDĄC.

Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne „BRAMA VITAE”

Prezes: Iwona Skotowska: jimnskot@wp.pl
Ul. Plac Bramy Wolińskiej 1, 72-100 Goleniów

e-mail: gdk@goleniow.pl

Tel. 91 418 26 88

Goleniowski Dom Kultury
ul. Słowackiego 1
72-100 Goleniów, Poland

tel./fax: 91 418 26 88
e-mail: gdk@goleniow.pl

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Goleniowskiej "Ina"
ul. Słowackiego 1
72-100 Goleniów, Poland

tel./fax: +48 91 418 26 88
e-mail: ina@inafolk.pl